Vrátenie alebo reklamácia tovaru

Formulár pre vrátenie tovaru

Prosíme o vytlačenie a vyplnenie formulára dôkladné zabalenie tovaru aby nedošlo k jeho poškodeniu prepravou a poslanie s danovým dokladom. 

Formulár na vrátenie tovaru

Formulár pre reklamáciu tovaru

Prosíme o vytlačenie a vyplnenie formulára dôkladné zabalenie tovaru aby nedošlo k jeho poškodeniu prepravou a poslanie s danovým dokladom. 

Formulár pre reklamáciu tovaru